Make your own free website on Tripod.com
F T E R R A
Ismet Elezi
Home
Lame Xhama - Mesues i Popullit
Ismet Elezi
Besim Elezi
Muzafer Korkuti
Sezai Braho
Jakup Mato
Hamlet Bezhani
Nafiz Bezhani
Bardhyl Xhama
Zace Malo
Kudret Mita
Sheri Mita
Xhemal Mato
Vullnet Mato
Agim Mato
Agron Xhama
Guro Zeneli
Ilir Bezhani
Dilaver Shkurti
Vehap Bezhani
Hamza Memi
Luan Dusha
Sulejman Mato
Rexho Kurupi
Islam Zhupa
Agim Mato
Zeko Braho
Te ndryshme
Kontaktoni me neve
Artikuj
Histori
Te ndryshme

ismet.jpg

 

 

 

 

 

 

C. LISTA E  PUNIMEVE

 

 

I.  TEKSTE PER SHKOLLAT  E LARTA.

 

1.      Bazat e shtetit dhe te se drejtes ne Shqiperi, 1959, f. 300

2.      E drejta penale ( pjesa e posacme ) 1968-2001- tete botime dhe eshte ne proces te botimit, botimi I nente, ne dy vellime, sipas Kodit  te Ri ,  ne 500 faqe.

3.      Bazat dhe parimet e se drejtes penale te Shqiperise, Tirane, 1967, f. 120.

4.      Kriminologjia, Tirane 1994, f.115.

5.      Bashkeautor ne tekstin e se drejtes penale (Pjesa e Pergjithshme), dy botime 1983, 1989. (f. 60).

6.      Bashkeautor ne tekstin e Historise se Shtetit dhe te se drejtes ne Shqiperi, 1994, 1997, (dy botime),f 20.

7.      Bashkeautor ne tekstin e se drejtes kushtetuese, 1984, f. 50 (dispence).

8.      Procedura penale e Republikes se Shqiperise, 1953, f. 150( dispence).

9.      Komentari I Kodit Penal ( Pjesa e Pergjithshme ); bashkeautor , 1997.

10. Politika Penale, bashkeautor, 2001.

11. Komentari I shtesave dhe ndryshimeve ne Kodin Penal, Tirane 2001, f.165.

 

 

 

II. MONOGRAFITE

 

1.       1.       Mbrojtja juridike-penale e jetes se njeriut ne RPSH 1962, f. 240.

2.       2.       Normat me karakter penal ne Kanunin e Leke Dukagjinit, 1965, f. 55.

3.       3.       Pergjegjesia penale per shkeljen e rregullave te qarkullimit rrugor, 1965, f.50.

4.       4.       E drejta zakonore penale e shqiptareve, 1983, f. 300.

( Eshte lauruar me cmimin e Republikes)

5.       5.       Aparati administrativ shteteror , 1989, f.255.

6.       6.       E drejta zakonore e shqiptareve, 1989, f. 200.(po perkthehet ne gjuhen angleze).

7.       7.       Edrejta zakonore e Laberise ne planin krahasues, 1994, f. 300. (po perkthehet ne gjuhen gjermane).

8.       8.       Bazat dhe parimet  e se drejtes penale , 1980, f. 120.

9.       9.       Falja dhe pajtimi I gjaqeve, f. 1955, f. 70.

10.  10.  Zhvillimi historik I legjislacionit penal ne Shqiperi  1997, f. 200.

11.  11.  Krimet kunder jetes, 1989, f. 300.

12.  12.  Vrasjet per hakmarrje e per gjakmarrje  ne Shqiperi, 2000, f. 300.

13.  13.  Me syrin e juristit qeverisja ne shtetin totalitar, 2001, f.130,(ne proces)

14.  14.  Mendimi juridik shqiptar, 1998, f. 500.

15.  15.  Mbrojtja juridike penale e pasurise, Tirane 2001, f. 200.

16.  16.  15 zera  ne Fjalorin Enciklopedik, Tirane 1985. (bashkeautor)

17.  17.  Krimet kunder shtetit, 1993, f. 45.

 

 

III. REFERATE E KUMTESA; MBAJTUR NE KONFERENCA E

       SESIONE SHKENCORE BRENDA DHE JASHTE VENDIT

 

1.      1.      Drejtimet kryesore  te punes te Shoqates Shkencore ne Shqiperi, referat mbajtur ne Konferencen Nderkombetarete punonjesve shkencor ne Budapest, 1965.

2.      2.      Normat me karakter penal ne dokumentet e Luftes Nacionalclirimtare, referat ne sesionin shkencor te Fakultetit te Drejtesise, 1967 (f. 28)

3.      3.      Legjislacioni penal ne mbrojtje te gruas , kumtese mbajtur ne Konferencen Shkencore Kombetare per emancipimin e gruas, 1969, (f.15).

4.      4.      ``Partia e te gjithe popullit`` dhe ``shteti I  te gjithe popullit`` mbajtur ne Konferencen Kombetare te studimeve shoqerore, 1969 (f.15)

5.      5.      Karakteri origjinal dhe kontradiktor I normave te Kanunit te Leke Dukagjinit, kumtese ne konferencen e dyte te studimeve albanologjike, 1970 (f.12)

6.      6.      Zhdukja e mbeturinave te se drejtes zakonore ne Shqiperi, referat mbajtur ne Konferencen ballkanike Bukuresht 1974, (f.25)

7.      7.      Disa probleme te organizimit shteteror, referat mbajtur ne Konferencen Kombetare per projekt kushtetuten e vitit 1976, (f.30)

8.      8.      Zhvillimi historik dhe problemet kryesorete aparatit administrativ shteteror, referat, mbajtur ne Konferencen Kombetare per problemet e pushtetit popullor, 1987 (f.28)

9.      9.      Normat me karakter penal ne Kanunin e Leke Dukagjinit, referat mbajtur ne sesionin shkencor te Fakultetit te Drejtesise, 1976 (f.15)

10. 10. Ligjshmeria si metode e drejtimit shteteror te shoqerise, referat mbajtur ne sesionin shkencor te Fakultetit te Drejtesise, 1979 (f.25)

11. 11. Kompetencat e organeve shteterore, referat mbajtur ne sesionin shkencor te fakultetit te Drejtesise, 1986, (f.23).

12. 12. Diktatura e proletariatit ceshtje themelore e marksizem leniniznit, referat mbajtur me kuadrot kryesore te administrates shteterore, 1986 (f.23).

13. 13. E drejta zakonore ne Kurvelesh, kumtese e mbajtur ne sesionin shkencor, kushtuar Kurveleshit, 1987 (f.15).

14. 14. Institutet kryesore te se drejtes zakonore te Laberise, referat mbajtur ne sesionin shkencor me kuadrot e drejtesise dhe te Fakultetit te Drejtesise, 1990 (f.20).

15. 15. Mbrojtja e jetes se njeriut sipas Kodit Penal te ri, referat mbajtur ne sesionin shkencor, organizuar nga Komiteti I Helsinkit, 1996 (f. 15).

16. 16. Falja dhe pajtimi I gjaqeve, referat mbajtur ne konferencen kombetare organizuar nga Fondacioni per Zgjidhjen e Konflikteve dhe pajtimin e Mosmareveshjeve, 1996 ( f.30).

17. 17. Parandalimi I vrasjeve ne pergjithesi dhe I atyre per gjakmarrje ne vecanti, referat mbajtur ne sesionin  shkencor organizuar ne Shkoder, 1996 (f. 20).

18. 18. Llojet e konflikteve dhe alternativat e zgjidhjes se tyre, referat mbajtur ne sesionin shkencor organizuar nga Fondacioni per Zgjidhjen e Konflikteve, 1997, (f.20).

19. 19. Roli I Kodit Penal ne luften kunder korrupsionit, referat mbajtur ne Konferencen Nderkombetare kunder korrupsionit, 1998, (f.15).

20. 20. Carmatimi dhe pergjegjesia penale per armembajtje pa leje, referat mbajtur ne konferencen nderkombetare per carmatimin 1998, (f. 15).

21. 21. Disa ceshtje te pjeses se pergjithshme te Kodit Penal, referat mbajtur me avokatet, organizuar nga Komiteti Shqipar I Helsinkit, 1998 (f.25).

22. 22. Veshtrim historiko-juridik I vepres se SH, K, Gjecovit, Kanuni I Leke Dukagjinit, mbajtur ne konferencen e organizuar ne New York, 1999 (f.20).

23. 23. Ndermjetesimi per pajtim, mbajtur ne konferencen Kombetare per gjakmerrjen ne Lezhe, 2000, (f 15).

24. 24. Vrasjet per hakmarrje e per gjakmarrje, mbajtur me kuadrot e Ministrise se Rendit Publik, Tirane 2000, (f 30).

25. 25. Kriminaliteti, shkaqet dhe parndalimi I tij, mbajtur me kuadrot e Ministrise se Mbrojtjes, Tirane 2001, (f 15).

26. 26. Sistemi I denimeve dhe alternativat e zbatimit te tij, mbajtur me kuadrot e drejtesise, te rendit publik e te burgjeve , Tirane 2001, (f.15).

27. 27. Kriminaliteti dhe parandalimi I tij, mbajtur ne seminarin nderkombetar , organizuar nga Qendra e te Drejtave te Njeriut, Tirane 2001, (f.15).

28. 28. Pervoja shqiptaree ndermjetesimit per pajtim, mbajtur ne Konferencen Nderkombetare, organizuar nga Fondacioni per zgjidhjen e konflikteve dhe pajtimin e mosmarreveshjeve, Tirane  2001, (f.12).

29. 29. Problemi I gjakmarrjes ne Shqiperi dhe lufta kunder saj, referat mbajtur ne Institutin kriminologjik ne Oslo (Norvegji) 1998.

30. 30. Edukimi juridik jashteshkollor, referat mbajtur ne Institutin Kriminologjik te Petersburgut (Leningradit) 1999.

31. 31. Pershendetje me rastin e 250 vjetorit te Universitetit te Lenigradit, 1958.

32. 32. Cikel leksionesh per te drejten penale, posacerisht per rvrasjet ne Shqiperi, mbajtur ne Fakultetin Juridik te Prishtines (Kosove). 19972.

 

 

 

IV. ARTIKUJ SHKENCORE TE BOTUAR

 

1. Sur la vendetta en Albanie       Studia Albaniea Nr. 1/1958.

2. 15 vjet shtet dhe te drejte, Buletini i USHT, Nr.4/1959.

3. Motivet per krimin e vrasjes, Buletini i USHT, Nr 2/1960.

4. Organet e gjurmimit dhe t hetuesise si dhe kompetencat e tyre.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 4/1953

5. Mbi vepren e V. I. Leninit: Shteti dhe Revolucioni.

                                    Rruga e Partise 1957.

6. Bashkepunimi ne krim.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 1/1953

7. Fryma e Partise ne Shkence.

                                    Buletini i Institutit te Shkencave 1/1956

8. Detyrat e nxjerra nga Kongresi i III i PPSH ne lidhje me demokratizimin e metejshem te pushtetit dhe te aparatit tone shteteror .

                                    Drejtesia Popullore Nr. 2/1959.

9. Rreth objektit te vrasjes ne te drejten penale te RPSH.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 2/1959.

10. Respektimi  i rregullave te Kodit te Proēedures Penale ne fazen e hetuesise.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 6/1955.

11. Rreth ndyshimeve te Kodit Penal ne lidhje me krimet kunder sistemit socialist te ekonomise

(nenet 87-137)

                                    Drejtesia Popullore Nr. 1/1961.

12. 15 vjet te se drejtes penale dhe proēeduriale penale ne RPSH

                                    Drejtesia Popullore Nr. 5/1959

13. Praktika gjyqesore ne lidhje me zbatimin e neneve 78-81 te Kodit Penal.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 4/1962.

14. Mbi subjektin e figures se krimit te vrasjes.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 6/1959.

15. Kuptimi dhe rendesia e elementeve qe karakterizojne anen objektive te krimit te vrasjes.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 1/1959.

16. Lufta e kunder vrasjes dhe gjakmarrjes ne Shqiperi.

                                    Buletini i USHT Nr. 3/1959.

18.  18.  Disa ēeshtje ne lidhje me figuren e vrasjes me dashje ne Shqiperi.

                                                 Izvestia Visshis Uēebnih zavedenih (Pravovedenie) Leningrad  1/1961.

19. Pjesa e posaēme e Kodit Penal dhe detyrat aktuale.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 3/1966.

20. Te udhehiqemi nga orientimet e Partise ne rishikimin e legjislacionit tone.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 5/1966.

21. Mbi nocionin e krimeve kunderrevolucionare ne dokumentat e luftes nacional-ēlirimtare.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 6/1967

22. Kodi i ri Penal te pasqyroje orientimet kryesore te Kushtetutes.

                                    Drejtesia Popullore Nr. 2/1967

23. Mbrojtja e jetes, shendetit, nderit dhe dinjitetit te personit .   (artikull)

                                    Drejtesia Popullore Nr. 5/1969

24. Karakteri reaksionar i normave te kanunit te Leke Dukagjinit per poziten e gruas shqiptare.

                                    Rruga e Partise 11/1967

25. Disa ēeshtje rreth plagosjeve.

Drejtesia Popullore Nr. 3/1965.

26. Te zbatijme drejte nenet  160-161 te Kodit Penal.

Drejtesia Popullore Nr. 1/1968.

27. Krimi i qendrimit te pakujdesshem ne detyre.

Drejtesia Popullore Nr. 6/1953.

28. Krimi i kontrabandes.

Drejtesia Popullore Nr. 6/1970.

29. Baza ideologjike e Kodit Penal.

 Drejtesia  Popullore Nr. 3/1977.

30.Krijimi dhe revolucionarizimi i vazhdueshemm i administrates shteterore dhe i legjislacionit administrativ.

Drejtesia  Popullore Nr.4/1979.

31. Mbi nevojen e krijimit te gjykatave shoqerore ne Shqiperi.

Drejtesia  Popullore Nr.3/1954.

32. Per nje kuptim te  thelle dhe zbatim te drejte te kompetencave te organeve shteterore.

Drejtesia  Popullore Nr.3/1983.

33. Ndarja administrative tokesore  ne RPSH.

Drejtesia  Popullore Nr.4/1985.

34. Mbi disa proleme te organizimit shteteror.

Drejtesia  Popullore Nr.1/1976.

35. Roli udheheqes i Partise ne te drejten penale.

Drejtesia  Popullore Nr.11/1972.

36. Mbi 20 zera ne fjalorin Enciklopedia shqiperia 1985.

37. Forcimi i pareshtur i pushtetit popullor.

Drejtesia  Popullore Nr.3/1987.

38. Zhdukja e hakmarrjes ne Shqiperi dhe falsifikimet e autoreve te huaj per hakmarrjen ne Shqiperi.

Drejtesia  Popullore Nr.2/1989.

39. Ndryshimet ne Kodin Penal.

Drejtesia  Popullore Nr.3/1990.

40. Veprimi ne kohe e hapesire i Kanunit te Laberise.

Studime HistorikeNr. 2/1991

41. Pergatitjae Kodit Penal te Ri.

Drejtesia  Popullore Nr.2/1991.

42. Ēpolitizimi dhe ēideologjizimi i shkencave juridike.

Shkenca dhe Jeta Nr. 2/1991.

43. Kontributi i GJ. Fishtes ne mbrojtje te kultures kombetare e juridike

                                     ( Parathenia ne Kanunin e Leke Duklagjinit).

Drejtesia  Popullore Nr.3-4/1991.

44. Njohja me legjislacionin penal te shteteve te huaj  te sherbeje per pergatitjen e Kodit  Penal te ri.

Drejtesia  Popullore Nr.1/1992.

45. Parandalimi i kriminalitetit.

Buletini i Qendes se Kultures Nr.1/1989.

46. Lufta per zhdukjen e mbeturinave te se drejtes zakonore ne Shqiperi.

Studia Albanica1968.

47. Legjislacioni penal ne mbrojtje te gruas botuar neProbleme te luftes per emancipimin 1970.

48.Kontributi i   Sh. K.  Gjeēovit  per mbledhjen e se drejtes zakonore shqiptare.

Botuar ne Studime Historike 1979.

49. Kriminologjia ne Shqiperi dhe detyrat e saj.

Drejtesia  Popullore Nr.2/1988.

50. Detyrat e shtetit tone ne etapen e ndertimit te metejshem te vendit.

Drejtesia  Popullore Nr.4/1956.

51. Organet e gjurmimit dhe te hetuesise.

Drejtesia  Popullore Nr.2/1953.

52. Mbi vepren e V. L. Leninit Shteti dhe Revolucioni.

Rruga e Partise Nr.3/1967.

53. Jeta e shtetasve kapitali me i ēmuar.

Drejtesia  Popullore Nr.5/1969.

54. Mbrojtja juridikopenale e prones private  sipas kanuneve.

Studime Historike Nr.2/1973.

55. Lufta kunder mbeturinave te se drejtes zakonore ne Shqiperi.

Studime Historike Nr.2/1975.

56. Denimi sipas te drejtes penale para vendosjes se pushtetit popullor ne Shqiperi.

Drejtesia  Popullore Nr.3/1978.

57. Denimi sipas legjislacionit penal te RPSSH.

Drejtesia  Popullore Nr.3/1979.

58. Studimi I shkaqeve te vrasjeve ne Shqiperi

                                    Drejtesia Popullore , Nr. 1/1973

59. Burime te se drejtes zakonore

                                    Drejtesia Popullore , Nr. 1/1981

60. Kodi Penal i ri ne mbrojtje te te drejtave dhe lirive themelore te njeriut.

                                    Revista Koha dhe Drejtesia , Nr. 1/1996

61. Pergjegjesia penale sipas Kodit Penal te ri

                                    Drejtesia , Nr. 1/1996 (f.6 shtypi)

62. Nje plage qe rrjedh ose vrasje jashte kohes sone

                                    Tribuna Juridike Nr. 1/1996, f.1

63. Falja e gjaqeve dhe pajtimi

                                    Revista Pajtimi , Nr. 1/1996, f.10

64 Parandalimi i vrasjeve

                                    Te drejtat e njeriut , Nr. 3/1996, f.7

65. Fronti i perbashket kunder vrasjeve te gjakmarrjes

                                    Zeri Popullit 1996

66. Karakteristikat kryesore te Kodit Penal te ri

                                    Jurisprudenca shqiptare Nr. 1/1995, f.8

67. Analiza e kriminalitetit

                                    Koha Jone 1995

68. Te njohim Kodin Penal te ri

                                    Zeri i Popullit , Qershor 1995

69. Disa mendime per gjakmarrjen

                                    Zeri i Popullit , 1995

70. Rreth denimit me vdekje

                                    Koha dhe Drejtesia , Nr. 1/1997

71. Reēesione: 

1) Per te drejten penale te I. Salihut

                                     2) Per kriminologjine te R. Halilit

                                                    3) Per deshmine e deshmitarit si prove ne proēeduren penale

                                           te E. Sahitit

72. Kontributi i At Gjergj Fishtes   ne mbrojtje te kultures juridike  kombetare ne

                                 Hylli i Drites ribotuar me rasin e 6-vjetorit te rivarrimit te

                                   eshtrave te tij.

73. Roli i shoqatave joqeveritare ne luften kunder korrupsionit

                                    Te Drejtat e Njeriut , Nr. 2/1998, f.12

74. Rreth pregatitjes se Kushtetutes se re dhe miratimit te saj

                                    Te drejtat e njeriut , Nr. 3/1997, f.15

75. Te njohim, respektojme e zbatojme Kushtetuten e re

                                    Te drejtat e njeriut , Nr. 4/1998, f.10

76. Rishfaqja e zakoneve te vjetra te gjakmarrjes ne veēanti ne

                                    Raport i zhvillimit njerezor ne Shqiperi , 1998, f.8

77. Veprimi ne kohe i ligjit penal

                                    Tribuna Juridike , Nr. 2/1996

78. Gjakmarrja plage e kohes sone

                                    Tribuna Juridike , Nr. 5/1996

 

79. Parandalimi i defekteve per ndryshimet ne Kodin Penal

                                    Zeri i Popullit 23.01.1997

 

80. Denimi me vdekje

                                    Koha dhe Drejtesia , Nr. 2/1996

 

81. Mbrojtja e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut nga legjislacioni penal

                                    Koha dhe Drejtesia , Nr. 1/1996

 

Gjithsej jane botuar mbi 110 artikuj shkencore.¹

Librat dhe artikujt perbejne mbi 7 000 faqe te botuara.

¹ Shenim: Ne kete liste nuk jane perfshire artikuj te tjere te botuar ne gazeta te ndryshme, si Bashkimi, Rinia, etj. Dhe as bisedat ne radio e televizion.

 

 

V.   PJESEMARRJA NE HARTIMIN E PROJEKT KUSHTETUTES

       (1976) DHE TE KODEVE

 

 

 

1. Kam marre pjese si anetar I  Komisionit te perhershem per pergatitjen e Projekt

    Kushtetutes,1976, pjesa mbi organizimin shteteror

2. Kam marre pjese  ne pergatitjen e Kodeve:

     -Te Kodit Penal 1952

     -Te Kodit Penal 1977

     (si dhe ne ndryshimet e tyre me 1958 dhe me 1990)

     -Te Kodit te Proēedures Penale  1953

     -Te Kodit  te Procedures Penale  1978

     (si dhe ne ndryshimet e tyre te mevoneshme, perfshire ato te vitit 1990.)

3. Kam marre pjese ne komisionet per pergatitjen e Kodeve te tjere dhe te legjislacionit  kryesor, duke qene ne funksionin e kryetarit te Byrose Juridike ne Keshillin e Ministrave  nga viti 1966-1985.

4. Kam marre pjese ne Komisionin per pergatitjen e ligjit nr. 8733 dt. 24/01/2001 per shtesat dhe ndryshimet ne Kodin Penal.

 

D.-  LISTA E PUNIMEVE PER TE DREJTEN ZAKONORE SHQIPTARE

 

 

 

1.      Mbrojtja juridiko-penale e jetes se njeriut ne RP te Shqiperise, Tirane 1962, f.250.

 

2.      Normat me karakter penal ne Kanunin e Lek Dukagjinit

(Referate e kumtesa) Tirane 1965, F. 3-44

 

3.      E drejta zakonore penale e shqiptareve, f. 300, Tirane 1983

 

4.      E drejta zakonore e Laberise ne planin krahasues, f. 200, Tirane 1994

 

5.      Karakteri i normave te Kanunit te Lek Dukagjinit.

(Konferenca e Dyte albanologjike) Tirane 1969

 

6.      Lufta kunder vrasjes dhe gjakmarrjes ne Shqiperi

(Buletini i Universitetit te Tiranes, Nr. 3) Tirane 1959

 

7.      Kontributi i Sh. K. Gjeēorit per mbledhjen e te drejtes zakonore

Studime Historike, Nr. 1/1979

 

8.      Kontributi I Gjergj Fishtes ne mbrojtje et kultures kombetare

Hylli I Drites, Nr. 1-2/1994

 

9.      Marredheniet familjare-martesore ne Kanunin e Laberise

Drejtesia, Nr. 3, Tirane 1993

 

10. Veprimi ne kohe dhe ne hapesire i normave te Kanunit te Laberise

Arberia, 1992

 

11. Historia e Shtetit dhe e se Drejtes ne Shqiperi

(Pjesa II, Tirane 1994, f.33-34)

 

12. Mbrojtja juridike e prones private sipas kanuneve

Studime Historike, Nr. 2/1973

 

13. Falja dhe pajtimi I gjaqeve Pajtimi, Nr.1/1996

 

14. Zhdukja e mbeturinave te se drejtes zakonore ne Shqiperi

Studime Historike, Nr. 2/1975

 

15. Sur la vendetta en Albanie Studia albanica, Nr. 1/1958

 

 

16. Veshtrim historiko-juridik i vepres se Sh. K. Gjeēovit Kanunin e Lek Dukagjinit

(Referat ne simpoziumin ne New York, date 23 Tetor 1999)

 

17. Pozita e gruas sipas Kanuneve dhe disa probleme aktuale

      ne Te drejtat e njeriut, Nr.4/2000

 

18. E drejta zakonore e shqiptareve, Tirane 1998

(Monografi e pabotuar ne proēesin e perkthimit ne gjuhen angleze)

 

 

 

Prof. Dr. Ismet ELEZI

 

 

 

 

 

 

ismet.jpg
Prof.Dr.Ismet Elezi

a

 

NGA NJERIU I FTERRĖS

TE NJERIU NDĖRKOMBĖTAR

 

            - Profesor Doktor Ismet Elezi, shkencėtar i Drejtėsisė Shqiptare, nė muajin shtator 1998 u shpall NJERIU NDĖRKOMBĖTAR i vitit, pėrkrah 2000 shkencėtarėve tė shekullit tė 20-tė nė Botė.

            Mbi supe mban gati 80 vjet jetė, nė mendje ka njė mal me kulturė juridike, nė shpirt njė det me dashuri njerėzore.

            Ky ėshtė Ismeti ynė, Ismeti nga Fterra, Profesor Doktor i Drejtėsisė Shqiptare. Dituria e bėri tė kalojė kufijt e vendlindjes e tė Shqipėrisė dhe tė cilėsohet si Njeriu Ndėrkombėtar i Vitit nga Qendra  Biografike Ndėrkombėtare Cambridge - Angli. Dituria e bėri tė zgjidhet nė dhjetra-mijra biografi, duke e radhitur pėrkrah 2000 shkencėtarėve tė shquar tė shekullit tė 20-tė,duke e vėnė kėshtu nė radhėn ė njerėzve mė tė ditur tė njė shekulli.

            Ky emėrtim ėshtė njė vlerė dhe njėherazi nje nder e lavdi pėr shkencėn juridike tė vendit tonė, aqė mė tepėr pėr Fterrėn, Kurveleshin e Labėrinė. Kjo edhe mua mė fali njė djenjė gėzimi, pėr mė tepėr qė Ismetin e njoh nga afėr, i njoh shpirtin e tij tė pastėr, diturinė e tij tė thellė dhe di qė siē thotė populli, Ismetin e duan dhe gurėt, dhe toka kur mbi vete mba njerėz tė ēmuar.

            - Diell! ju bėftė jeta djalit tė Tasinit, pat uruar njė nėnė fteriote, kur lindi Ismeti mė 20 prill 1920, ai qė sot ėshtė vėnė nė ballin e nderit tė shkencės shqiptare deri dhe nė opinionin  shkencor ndėrkombėtar. Jetėn e bėri punė. Si vullnetfort trgoi se jeton pėr tė punuar me mėnd, me dituri, me kulturė. Mu kujtua kjo cilėsi e lartė e Profesor Ismetit, kur nė Amerikė, Fiqiret Fterra, jetuar e punuar mbi 50 vjet nė SHBA, nė moshėn 80 vjeēare, para dy vjetėsh mė tha: Amerikanėt jetojnė pėr tė punuar. Nė Amerikė njerėzit kanė dy kostume: atė tė punės dhe atė tė gjumit. Edhe Ismet Elezi, nė jetėn e tij, vetėm kėto dy kostume ka patur. Me pasion iu vu shkencės juridike, iu vu dijes, pėrvetėsimit tė saj.

            Dashurinė pėr librin e mori nė familje. Kur lindi i ati, Tasini, te koka i vuri librin>Ndėrsa nėnė Hatemja i kultivoi vullnetin. Nė shkollėn e Lartė nė Leninigrad (1946-1951) pėrfitoi stilin e punės shkencore, ku la pėrshtypje te veēanta me doktoraturėn e tij Mbrojtja juridike-penale e jetės sė Njeriut nė Shqipėri. Atė punė e thelloo mė vonė dhe arriti ta botojė si libėr nė 1962, qė u shėrben studentėve nė Universitet. Punė cilėsore ka bėrė pėr kualifikimin pasuniversitar. Pėr drejtėsinė ka hartuar disa tekste, ka ndėrtuar mbi 15 monografi dhe ka dshkruar mbi 80 artikuj e referate shkencore brenda dhe jashtė Shqipėrisė. Janė madhore botimet e tij pėr tė Drejtėn Penale dhe tė Drejtėn Zakonore-penale Shqiptare. E shquar ėshtė vepra: E Drejta zakonore e Labėrisė nė planin krahėsues. Tani Profesor Elezi ėshtė nė proces tė veprės mė tė plotė: E drejta zakonore Shqiptare. Pėr 10 vjet pandėrprerė ka hartuar veprėn Mendimi Juridik Shqiptar me rreth 500 faqe, e cila ėshtė njė paraqitje qė  hap rrugėn pėr enciklopedinė juridike shqiptare, por qė pret dritėn e botimit.

            Dija e tij ėshtė bėrė pasuri e dhjetra brezave studentė e studjues. Atė e ka ofruar dhe nė shumė e shumė konsulta, deri nė hartimin e kodeve dhe kushtetutave shqiptare. Edhe pėr Kodin Penal tė 1995 sugjeroi 13 faqe me ide e mendime konstruktive. Pėr 46 vjet ka punuar dhe si pedagog nė Universitet, qė kur u themelua fakulteti juridik. Edhe aktualisht jep leksione pėr tema madhore.

Idetė shkencore tė profesor Ismetit janė vlerėsuar nė rrethe shkencore nė Tiranė, nė Prishtinė, nė Shkup e gjetkė. Lidhjet shkencore tė tij janė tė gjėra me Institutin Etnografik nė Moskė, me Universitetin Graz nė Austri, me Institutin e Studimeve pėrEuropėnJuglindore me qendėr nė Londėr, me shkencėtarė nė Ēikago e Filadelfia tė SHBA, nė Bari tė Italisė,etj. Me kėtė njohje Prishtinė, nė Shkup e gjetkė. Lidhjet shkencore tė tij janė tė gjėra me Institutin Etnografik nė Moskė, me Universitetin Graz nė Austri, me Institutin e Studimeve pėe EuropėnJuglindore me qendėr nė Londėr, me shkencėtarė nė Ēikago e Filadelfia tė SHBA, nė Bari tė Italisė,etj. Me kėtė njohje shpjegohet qė edhe propozimi pėr kėtė titull u bė nga Qėndra Studimore Ndėrkombėtare nė Ēikago.Urimet pėr profesor Elezin kanė qėnė tė shumta nga tė gjitha kategoritė sociale, nga tė gjithė rrethet. Urim tė bukur i bėri shqiptari-borshiot nga Zvicra, i cili vitin e kaluar ndėrtoi njė bust tė Skėnderbeut nė Gjenevė.Kėtė respekt e kane shprehur tė gjithė sa e kanė njohur. E thonė kėtė me plot gojėn dhe tė gjithė ishpunonjesit e Kryeministrisė, ku Ismeti punoi pėr gati 20 vjet si Kryetar i Byrosė Juridike. Me dashuri e respekt shprehen fteriotėt, kurveleshas e labėr. Kėtė ta obligon qoftė dhe njė takim i shkurtėr mė tė. Nga i dituri pėrfiton. Ismeti ėshtė i ditur.

 

                                                                                                                                     Guro ZENELI

Nr.11 dhjetor, 1998

 

 

 

NJĖ JETĖ ME DITURI

-          me Prof. Dr. Ismet Elezi

 

Pyetje: Gazeta jone ka deshire te beje te njohur, veēanerisht lexuesit tone nje pjese te veprimtarise tuaj. Si bir i Fterres sone ēfare emocionesh iu shkakton vendlindja juaj?

 Pėrgjigje :Njerezit ne pergjithesi ndjejne emocione per vendlindjen e tyre. Por ne moshen time 80 vjeēare dhe per shkak te lidhjeve te forta shpirterore  qe kam pasur e kam me Fterren e fterjotet, emocionet, dashuria e malli arrijne piken kulmore, aq sa edhe keto rreshta qe shkruaj i laj me lote. Krenaria per Fterren eshte e madhe.

E si mund te mos ndjesh mall e dashuri kur kujton shtepine e Eleze, ku kam lindur e rritur, kur kujton Ixorin me ujet e ftohte, veēanerisht tani qe ujet e Bovilles eshte me ere e pa shije, kur kujton lojrat me top me lecka ne rrruge, ne Kika apo edhe ne Berde, qe benim me Safetin ,Taren, Syrjane, Shabanin, Bektashin ,Resulin , etj. E si te mos mallengjehesh kur mendon se sa njerez te dashur nuk jetojne me. Nuk harrohen as pikniket studentore ne Ngurres, ne Konale apo edhe ne Langadhe. Kujtimet e femijerise e te rinise jane kaq te shumta e te shtrenjta, sa qe nuk mund te shlyhen kurre dhe te pershkruhen lehte. Edhe kur isha nxenes i gjimnazit dhe kthehesha me pushime ne Fterre, gjithe veren me nje cope buke e djathe dhe me llastike ne dore, bridhja nga meni ne Ixuar deri tek meni i Konde per te vrare mellenja e grifsha dhe kthehesha ne shtepi ne darke duar plot.

Por mbi te gjitha nuk harrohet shoqeria e madhe dhe e paster me bashkemoshataret e mi jo vetem me te Rrezes se Ixorit, por edhe te tjere.

Pyetje: Po per Fterren dhe fteriotet, me pak fjale, ēfare vlerash mund te evidentonit?

Pėrgjigje: Per Fterren dhe fterjotet, edhe ata qe nuk jane dalluar per simpati , jane te detyruar te flasin fjale te mira. Ndersa une do te veēoja disa karakteristika themelore te fterjoteve si: urtesia, thjeshtesia, solidariteti per njeri tjetrin, zgjuarsia, atdhedashuria  e shoqeruar me guxim e trimeri, siē ishte shembulli i luftes se Vlores, apo shembulli i shkelqyer i Luftes Antifashiste Nacionalēlirimtare, ku moren pjese dhjetra djem e vajza te Fterres, mikpritja, edukata qytetare, ndershmeria ne pune dhe mbi te gjitha fterjotet jane arsimdashes. Per kete deshmojne faktet qe ka qindra kuadro te larta e te mesme ne sektore te ndryshem.

Perpara ketyre vetive qe shkelqejne zhduket hija e ndonje keqdashesi apo keqberesi ne erresire.

            Pyetje: Kur e ku i keni filluar dhe vazhduar studimet?

Pėrgjigje: Si te gjithe djemte e Fterres edhe une qe ne vitet 20-te te shek. te kaluar kam mesuar te lexoj e te shkruaj shkronjat e para shqipe, ne shkollen e Fterres nga mesuesi i paharruar Neim Zani. Ne nje kohe kur ne Shqiperi mbizoteronte analfabetizmi e erresira, te trasheguar nga pushtimi i gjate osman, Fterra kishte shkolle fillore, ku mesonim bashke djem e vajza. Kjo ishte nje fitore e madhe dhe merite e veēante e popullit te Fterres, qe e mbante shkollen vet. Dhe kjo nuk ishte aspak rastesi, sepse Fterra kishte tradita te lashta, te te pareve tane, te cilet kishin mbaruar studimet e larta ne Universitetin e Stambollit, si Isa Hizmo, Ibrahim Hizmo, Omer Korkuti, Hivzi Bezhani  etj.

Ne gjurmet e tyre vazhduan mesimet ne Normalen e Elbasanit Lame Xhama, Xhevdet Kofina dhe me pas Hiqmet Dusha, Hiqmet Shehu, Safet Kofina, Shefki Mita e Esat Haxhiu. Pas tyre shkollat e mesme e te larta i vazhduan breza te tjere te rinj.

Une, ndoqa mesimet fillimisht ne Gjimnazin e Gjirokastres, pastaj te Shkodres dhe mbarova Liceun e Tiranes ne Korrik 1942. Ne Gjirokaster e ne Shkoder isha bashke me shokun e mikun tim te ngushte Refik Bezhani, me te cilin na bashkonte nje dashuri e madhe vellazerore.

Pasi kreva liceun, fitova konkursin e mora burse per ne Fakultetin e Letersi Filozofise ne Firence te Italise, ku vazhdova vitin akademik 1942-1943.

Mbas mbarimit te vitit te pare, bashke me studentet e tjere shqiptare, ju pergjigjem menjehere pozitivisht thirrjes se Frontit Nacionalēlirimtar per tu kthyer ne Atdhe dhe per te ndihmuar Luften Antifashiste Nacionalēlirimtare.

Qysh nga korriku i vitit 1943 , u aktivizova ne rinine antifashiste te Fterres dhe pastaj ne ate te Kurveleshit.

Pas fitores se luftes dhe ēlirimit te vendit nga pushtuesit fashiste , ku ndodhesha ne aksionin e rinise ne rrugen Kukes Peshkopi (1946), mora telegrafin nga sekretariati i Brashit (ku isha trasferuar pas kongresit te dyte te rinise prill 1945),se me kishte dale e drejta e studimit per ne Fakultetin e Drejtesise ne ish Bashkimin Sovjetik.

Ne tetor 1946, bashke me disa shoke, arritem ne Leningrad (sot Petersburg). Ne fillim u ndeshem me veshtiresi shume te medha te klimes se ftohte dhe te mosnjohjes se gjuhes ruse. Ne avion mesuam vetem nje fjale rusisht sasnoliot (aeroplan) dhe sdinim tjeter. Nepermjet nje kursi 6-mujor italisht-rusisht, arritem te mesonim gjuhen ruse dhe te frekuentojme mesimet bashke me studentet ruse. Fakultetin 5-vjeēar e mbarova me diplome te shkelqyer dhe ne korrik 1951 u ktheva ne Shqiperi e disa dite ne Fterre.

Me bashkėshorten e jetės, Melihanė

Pyetje: A mund te na njihni me veprimtarine tuaj si jurist dhe si pedagog ?

Pėrgjigje Si kuadro te para te larta, na caktuan ne vende me pergjegjesi. Ne shtator 1951 une u emerova ne hetuesine e Prokurorise se Pergjithshme dhe pas pak muajsh Prokuror Kasacioni pranė Gjykates se Larte, ku qendrova deri ne maj te vitit 1955. Ne kete kohe u zgjodha sekretar shkencor i Institutit te Shkencave deri me 1957. Kur u themelua Universiteti i Tiranes, u emerova Sekretar Shkencor i Universitetit deri me 1966 dhe Shef i Katedres Penale ne Fakultetin e Drejtesise.

Pyetje: Per arritjet tuaja shkencore ēfare mund te thoni?

             Pėrgjigje Nga viti 1957 deri e dhjetor 1960 ndoqa me korespondence aspiraturen ne Leningrad, ku mbrojtja disertacioin e doktorates. Me 1961 mora graden shkencore dhe me 1972 titullin Profesor. Nga viti 1966 deri me 1985, punova kryetar i Byrose Juridike ne Keshillin e Ministrave. Megjithate nuk i nderpreva leksionet ne Fakultet. Veprimtaria ime pedagogjike kalon 47 vjet , duke dhene ndihmesen time ne pergatitjen e juristeve, te cilet sot mbajne funksione te ndryshme deri ato me te larta ne sistemin e drejtesise.

 Pyetje: Cilat vepra dallohen ne veprimtarine tuaj?

Pėrgjigje  Nderkaq, me sa kam mundur kam vazhduar edhe veprimtarine  shkencore. Deri tani jane botuar 18 libra, 115 artikuj shkencore, 35 referate e kumtesa ne konferenca kombetare e nderkombetare, si dhe autor i teksteve te Fakultetit: E drejta penale (Pjesa e Posaēme 9 botime), te tekstit te kriminalogjise, bashkeautore ne tekstet e se drejtes penale (Pjesa e Pergjithshme), Historia e Shtetit dhe e se drejtes ne Shqiperi, Komentari i Kodit Penal, 2 botime, etj.

Nder punimet shkencore me te rendesishme jane: Mbrojtja juridike penale e jetes se njeriut ne Shqiperi (teza e doktorates), E drejta zakonore penale e shqiptareve, e cila ka marre Ēmimin e Republikes te shkalles se dyte, E drejta zakonore e Laberise ne planin krahasues, si dhe Mendimi juridik shqiptar.

Aktualisht kam derguar per botim punimin Mbrojtja juridike penale e pasurise.

Arritjet e mia ne punen shkencore jane modeste. Ato mund te kishin qene me te mira, po te mos kisha bere pune anonime per 20 vjet ne Kryeministri.

 Pyetje: Kujt i dedikohen keto arritje?

Pėrgjigje Keto arritje u dedikohen nje varg faktoresh te marre se bashku, duke filluar nga trashegimia familjare, sepse babai yne Tahsin Elezi , ishte njeri me horizont te gjere kulturor dhe mjedisit shoqeror te Fterres qe na lindi e na rriti.

Nje faktor tjeter i rendesishem ka qene puna e vazhdueshme sistematike. Nga pervoja e gjate jam bindur se njeriu me vullnet te forte per pune, me vizion te gjere per jeten , me dashuri per dije e kulture mund te arrije te jap diēka ne  thesarin e kultures sone kombetare.

-          Ju faleminderit

 

Nr. 26 mars, 2002